Finances Saving Economy concept

Finanse i rachunkowość – Kierunek w pigułce

Jak przebiegają zajęcia na Finansach i rachunkowości?

Znaczna część uczelnianych zajęć to wykłady. Oprócz tego studenci uczestniczą w seminariach i ćwiczeniach. Inną formą kształcenia na tym kierunku są konwersatoria oraz laboratoria, w ramach których adepci finansów i rachunkowości poznają obsługę zaawansowanych systemów informatycznych. 

Rekrutacja na kierunek Finanse i rachunkowość

W zależności od uczelni wymagania wstępne mogą być wysokie lub zaskakująco niskie. Co ciekawe, nie ma to prawie nic wspólnego z czymś, co jest określane jako “poziom uczelni”. Każda szkoła wyższa ma nieco inną filozofię działania. Niektóre odsiewają słabszych kandydatów w czasie rekrutacji, inne dają szansę maturzystom, którym nie powiodły się egzaminy, a najsłabsi studenci są skreślani z list po pierwszej sesji egzaminacyjnej.

Sprawdź uczelnie prowadzące Finanse i Rachunkowość

Studia w zakresie Finansów i rachunkowości

Przygotuj się na spędzenie znacznych ilości czasu w laboratoriach komputerowych, Excel będzie dla Ciebie bardziej podstawową aplikacją niż edytor tekstu, a zaawansowane systemy analityczne i programy statystyczne staną się przysłowiową bułką z masłem. Oprócz tego, będziesz zobowiązany do uczestnictwa w tradycyjnych wykładach i ćwiczeniach, aby opanować zagadnienia związane z rachunkowością, ekonomią, zarządzaniem, analizą rynku i np. finansami publicznymi. 

Jak najlepiej przygotować się do rywalizacji o przyszłą pracę po ukończeniu Finansów i rachunkowości?

Ucz się języków obcych – czasem dwa to za mało! Zwróć szczególną uwagę na staranny wybór miejsc, w których realizować będziesz praktyki zawodowe i koniecznie daj się poznać z jak najlepszej strony! Od początku studiów buduj sieć kontaktów zawodowych i nie zwlekaj z podjęciem pierwszej (choćby dorywczej) pracy.

Specjaliści w zakresie finansów i rachunkowości są od zawsze bardzo cenieni na rynku pracy. Ich aktywność zawodowa jest świetnie udokumentowana od czasów Fenicjan lub nawet cywilizacji Babilonu. Dobry finansista to człowiek o otwartym umyśle, pragmatyczny, skrupulatny i systematyczny. Jeżeli odnajdujesz w sobie takie cechy, może warto zastanowić się nad studiami w tej dziedzinie? Nauczysz się  rozumieć i przewidywać wydarzenia na rynkach finansowych, odkrywać ukryte mechanizmy światowych gospodarek, prowadzić księgowość oraz kontrolować finanse różnych podmiotów gospodarczych. Odpowiednio dobrane praktyki zawodowe i dobry temat pracy dyplomowej to klucz do rozpoczęcia kariery. Zapraszamy do lektury tekstu, aby dowiedzieć się więcej na temat studiów w zakresie finansów i rachunkowości.

Kariera zawodowa absolwenta Finansów i rachunkowości

Ekspert w zakresie finansów i rachunkowości jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą, który może znaleźć zatrudnienie w instytucjach rządowych, samorządowych oraz pozarządowych, przede wszystkim jednak w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych w kraju i za granicą. Warto znać języki obce, gdyż współczesny rozwój narzędzi komputerowych umożliwia pracę zdalną, poszerzając zakres możliwości poszukiwania zatrudnienia na praktycznie całą Europę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *